Okresné kolo Pytagoriády

Dňa 08.03.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom našu školu reprezentovali naši žiaci. V kategórii P3- Sára Drevenáková a Alexandra Kostková, v kategórii P4- Nina Hrabovská, Dorotea Orieščiková a Jakub Pastier. Žiaci 4.ročníka sa umiestnili v prvej desiatke. Všetkým blahoželáme a ďakujem za reprezentáciu školy.