Návšteva mestskej knižnice v Bytči

Picture-Taker-dHTRQ0
Keďže marec je mesiac knihy, v stredu 28.03., sme boli na návšteve v mestskej knižnici v Bytči. Pani knihovníčka nám porozprávala, koľko je v knižnici kníh, ako sú usporiadané, aké sú tam oddelenia. Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka dostali pracovné listy, vďaka ktorým si precvičili čítanie s porozumením, orientáciu v knižnici. Naši dostali písmenkové omaľovánky, podľa obrázka mali pomenovať písmenko. Na záver každý zarecitoval básničku alebo zaspieval pesničku. Pani knihovníčky všetkých žiakov pochválili a dali im sladkú odmenu.

Fotogaléria