Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-NH03iA
10.3.2016 po vyučovaní sme sa stretli v triede 1.a 3.ročníka, kde sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Pani učiteľka Mgr. Erika Ďuriková si pripravila prezentáciu o Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi a histórii Hviezdoslavovho Kubína. Po prezentácii žiaci 2., 3. a 4. ročníka predviedli svoje recitátorské umenie. Všetci žiaci sa rozhodli pre poéziu. Úloha poroty bola ťažká, ale nakoniec sa na 1. mieste umiestnila Šarlotka Suchomelová (3.ročník), na 2.mieste Dorotka Orieščiková (4.ročník), na 3.mieste Ninka Hrabovská (4.ročník), na 4.mieste Sárka Drevenáková (3.ročník) a Mimka Olšavská ( 2.ročník). Výherkyne postupujú do Okresného kola, ktoré sa uskutoční v Bytči.


Fotogaléria