Zápis do 1.ročníka

Picture-Taker-7594uf
Dňa 05.04. 2018 sa konal zápis do prvého ročníka, ktorého sa zúčastnilo 5 predškolákov. Šikovní predškoláci vypracovali pracovné listy, kde si overili, či poznajú farby, geometrické tvary, čísla. Každý zarecitoval básničku alebo zaspieval pesničku. A záver všetky deti dostali darček, ktorý pre nich pripravili žiaci na Výtvarnom krúžku, sladkú odmenu a pamätný list. Tešíme sa na budúcich prváčikov v septembri.

Fotogaléria