Výchovný koncert

Picture-Taker-yOlHhU
Po roku k nám opäť dňa 21.1.2016 zavítal pán Peter Hlbocký, ktorý bol členom SĽUKu. Výchovný koncert bol zameraný na tému remeslá, deti z MŠ a žiaci zo ZŠ sa oboznámili s typickými ľudovými remeslami ale aj s rôznymi hudobnými nástrojmi, na ktorých im aj zahral. Taktiež pán Hlbocký dal deťom riešiť aj rôzne hlavolamy, ktoré deti veľmi zaujali.

Fotogaléria