Mikuláš 2015

Picture-Taker-GCeAhA
Každoročne vaše i naše dobré detičky príde navštíviť Sv. Mikuláš. Spolu s ním prídu i jeho verní pobočníci anjel a čerti. Detičky čertov utancovali a čerti odpadli od únavy.  Sv. Mikuláš s anjelikom vypočul básne a piesne, ktoré si deti pripravili a dostali sladké balíčky. Tešíme sa, že takto o rok sa stretneme zas.

Fotogaléria