Dlávenie kapusty

Picture-Taker-jToD9v
V našej materskej škole sa pani učiteľky snažia sprostredkovať deťom prostredníctvom zážitkového učenia obsah predprimárneho vzdelania. Zážitkové učenie podnecuje deti k aktivite a prostredníctvom zážitkov a skúseností si dieťa vytvára vlastné teórie. Cez aktivity ich podnecujeme k vyjadrovaniu svojich predstáv. Jednou z takýchto aktivít je škôlkárske dlávenie kapusty.

Fotogaléria