Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí v základnej škole

Picture-Taker-YwdcVg
Dňa 21. marca sa v našej škole konal Deň otvorených dverí. Na prácu a šikovnosť našich žiakov sa prišli pozrieť nielen rodičia, ale aj predškoláci z našej materskej školy. Skúsili si ako sa sedí v školských laviciach a ukázali nám, čo všetko sa v škôlke naučili. Každý z nich dostal zošit budúceho prváka, kde riešili rôzne úlohy. Boli veľmi šikovní. Na záver dostali sladkú odmenu a pani učiteľky aj s deťmi im povedali, že sa na nich tešia v septembri.

Fotogaléria


Deň otvorených dverí

Picture-Taker-UwelBT