Medzinárodný deň detí

Picture-Taker-vQlLzK
Prvý jún je sviatok všetkých detí, keďže ale taký významný deň pre našich žiačikov bol vo štvrtok, oslavu sme mali v piatok 1.6. Bol to deň plný športu a zábavy. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne súťaže a turnaj vo vybíjanej. Pre deti bola pripravená sladká odmena a darčeky. Od pána starostu dostali deti a žiaci sladkú odmenu. Od rady rodičov pri ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom dostali bedmintonové sady.

Fotogaléria